Kelan palautepalvelu on suljettu 31.8.2020 saakka

Kelan palautepalvelu on suljettu 31.8.2020 saakka koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Kela keskittyy ydintoimintojen hoitamiseen ja varmistaa henkilöstön riittävyyden näissä palveluissa.

Siirry Kelan verkkosivuille >>

FPA:s kundrespons är stängd fram till 31.8.2020

FPA:s kundrespons är stängd fram till 31.8.2020 på grund av den undantagssituation som coronaviruset medför. FPA fokuserar på kärnverksamheterna och vill trygga tillräckliga personalresurser för de här tjänsterna.

Gå till FPA:s webbplats >>

Kela’s customer feedback service will be closed until 31 Aug 2020

Kela’s customer feedback service will be closed until 31 Aug 2020 due to the exceptional situation caused by the corona virus. Kela focuses on its core functions and wants to secure sufficient personnel resources for these services.

Go to Kela’s website >>